• 24 december 2018

Terugblik Factor 6 congres: ‘The Next Step’

Terugblik Factor 6 congres: ‘The Next Step’

945 649 Topsector Logistiek

Donderdag 22 november organiseerden wij samen met Connekt alweer de derde editie van het jaarlijkse Factor 6 congres. Dit jaar met als thema ‘The Next Step’. Meer dan 125 bedrijven kwamen bijeen om van elkaar te leren hoe je al als logistiek bedrijf kunt verduurzamen, kosten kunt besparen en meer toegevoegde waarde kunt leveren. Keynote spreker Maarten van der Weijden opende het Congres met een belangrijke les die ook voor ons in de logistieke sector geldt: ‘zoek verbinding voor maximale prestatie’.

FACTOR 6
Bij deze editie van het Factor 6 congres werd er ingezoomd op de uitdagingen bij het verlagen van CO2 uitstoot in de logistiek. Organisaties toonden elkaar wat al mogelijk is met behoud van concurrentiekracht. Een terugkerend thema was het belang van samenwerking. Tussen ondernemers, bijvoorbeeld bij het aanpakken van schaarste. Of tussen ondernemers, leveranciers en gemeenten op het gebied van bouwlogistiek, distributie en horeca. Deze complexe vormen van stadslogistiek leggen een enorme druk op de bereikbaarheid en leefbaarheid van een stad. Tijdens de sessies deelden bedrijven verschillende inzichten en oplossingen met elkaar om zo van elkaar te leren.

Lean & Green Stars en Awards
iShare Tech-celerator
‘Samenwerking in de keten en slim gebruik van andere modaliteiten kan nog een een enorme besparing opleveren’ – Henk van der Wal. Door deze overtuiging in de praktijk te brengen slagen bedrijven uit het Lean & Green netwerk er opnieuw in om concrete CO2-reductie te realiseren. Namens Connekt en Topsector Logistiek ontvingen de vertegenwoordigers van Van der Wal Transport, BCTN, Swinkels Family Brewers, Vos Transport Deventer, Wiskerke Onions en ddstrucking B.V. Lean & Green Awards en Stars. Deze werden uitgereikt door Liane Philipsen, Lean & Green Ambassadeur en Director Logistics van Mainfreight Europe, Machteld Leijnse, programmadirecteur van Connekt en Alex Matatula, Head of Community van Lean & Green in Nederland.


The Next Step
Het was een inspirerend congres waarbij koplopers op het gebied van CO2-reductie andere organisaties hebben geënthousiasmeerd om ook aan de gang te gaan. Niet alleen door het delen van hun ideeën, maar ook door praktische voorbeelden te geven en gericht te antwoorden op de uitdagende vragen.

We kunnen samen terugkijken op een jaar waar we hard ons best hebben gedaan om onze sector nog efficiënter en duurzamer te maken. Ook zijn we tot de conclusie gekomen dat we het aankomende jaar nog veel meer kunnen realiseren als we de verbinding, innovatie en samenwerking opzoeken. Het aankomend jaar luiden we met vol enthousiasme in.