• 24 december 2018

Sociale innovatie bereikt werkvloer met JOI-keurmerk

Sociale innovatie bereikt werkvloer met JOI-keurmerk

Sociale innovatie bereikt werkvloer met JOI-keurmerk 1024 768 Topsector Logistiek

Tien logistieke bedrijven in Limburg voerden het afgelopen jaar de pilot ‘Social Innovator Logistics Limburg’ (SILL) uit. Onder begeleiding van het KennisDC Logistiek Limburg gingen zij aan de slag met vragen als: kan het werk slimmer en beter? Hoe betrek ik medewerkers bij mijn bedrijf en hoe zet ik hun talenten optimaal in? Afgelopen week ontvingen zij het Jointly Organisations Innovate (JOI-) keurmerk.

Tijdens de pilot is er bij tien verschillende logistieke bedrijven gewerkt aan de kennisontwikkeling rondom sociale innovatie. Allereerst zijn er voor alle deelnemende bedrijven samen bijeenkomsten gehouden om het thema meer helder te krijgen. Vervolgens werden er bijeenkomsten bij de bedrijven zelf bijeenkomsten georganiseerd om de behoeften en wensen van medewerkers te inventariseren. Veel bedrijven betrokken hun medewerkers door zich in werkgroepen te buigen over de volgende vraag: aan welke human capital vraagstukken moet worden gewerkt? “De bedrijven zijn actief aan de slag gegaan. Er ontstonden levendige discussies. Mooi om te zien dat er veel energie vrijkwam”, zegt Fred Nooijen, projectleider Fontys Venlo/KennisDC Logistiek.

Sociale innovatie scan
Van elk bedrijf is een scan gemaakt om te bepalen hoe ver het bedrijf is gevorderd op het gebied van sociale innovatie. Hiervoor werd gekeken in hoeverre een bedrijf doorgroeimogelijkheden en opleidingen biedt, hoe de communicatie en samenwerking op de werkvloer is en op welke manier arbeidstijden zijn geregeld.

Naar aanleiding van de pilot hebben de bedrijven besloten om in een vervolgtraject een plan van aanpak op te stellen en willen zij onderling ervaringen te blijven delen. ‘Sociale innovatie is allesbehalve vrijblijvend. Een planmatige aanpak en geld zijn hiervoor essentieel’, stelt Nooijen. Ook in andere regio’s zijn inmiddels trajecten voor sociale innovatie opgestart. Nooijen hoopt dat het JOI-keurmerk ook hier het proces van sociale innovatie zal ondersteunen.

Hoe verrassend sociale innovatie uitpakt, bewijst een presentatie van SILL tijdens ‘Pareltjesdag’ op 9 december bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Will van Hoeij, kwaliteitsmanager bij Thijs Logistiek, vertelt: “Om oudere medewerkers tegemoet te komen bieden wij nu ook de mogelijkheid om parttime te werken. Dit blijkt ook jongere mensen met meer behoefte aan flexibiliteit in werktijden aan te spreken om bij ons te werken.”

Voor meer informatie over het JOI-keurmerk en de aanpak van sociale innovatie kunt u contact opnemen met projectleider Fred Nooijen via f.nooijen@kennisdclogistiek.nl