• 24 december 2018

Kennisbox ondersteunt gastdocent logistiek

Kennisbox ondersteunt gastdocent logistiek

Kennisbox ondersteunt gastdocent logistiek 1 1 Topsector Logistiek

iShare Tech-celeratorVanuit de noodzaak voor voldoende instroom in de logistiek hebben tal van organisaties voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, gericht op scholieren in het voortgezet onderwijs. Deze middelen zijn afgelopen jaar verzameld en ondergebracht in een vrij toegankelijke kennisbox, ondergebracht bij het Kennis DC Logistiek.

De middelen variëren van filmpjes en presentaties tot studiekeuzeworkshops en materialen voor loopbaanoriëntatie. De kennisbox is te raadplegen door logistieke professionals die in schoolklassen over hun werk vertellen, maar ook in te zetten bij open dagen of in de les, door docenten economie of techniek. “We hopen dat iedereen zich hierdoor laat inspireren en er gebruik van maakt”, zegt projectleider Francien te Baerts. Vanuit de Human Capital Agenda, met steun van de Stuurgroep human-capitaltafel logistiek, is de ontwikkeling van de kennisbox financieel ondersteund.

“Hier houdt het niet op. We hopen dat organisaties de kennisbox verder aanvullen met goede voorlichtingsmaterialen”, zegt Te Baerts. Verder is het noodzakelijk om meer bekendheid te geven aan de kennisbox. Ze hoopt dat (regionale) netwerkorganisaties erover communiceren met hun achterban.

Witte vlekken
Het initiatief komt voort uit het project Ambassadeurs Onderwijs, gestart in 2013 in het Sector Servicepunt Logistiek Limburg met steun van de Provincie Limburg en het European Logistics Center Limburg. “We zetten jaarlijks ongeveer vijftig gastdocenten in om op scholen voorlichting te geven over hun logistieke beroep”, vertelt Te Baerts. “Daarbij bleek dat de voorlichtingsmaterialen voor gastdocenten onvoldoende handvatten boden, of de middelen sloten te weinig aan op de behoefte van jongeren. Zo ontstond vanuit de Human Capital Agenda de wens om goed materiaal landelijk te verzamelen en te delen. Daarmee is eveneens in kaart gebracht waar ‘witte vlekken’ zijn in de voorlichting.” Te Baerts: “De meeste materialen zijn gericht op het vmbo, bestemd voor opleidingen tot en met mbo-4. Voorlichtingsmateriaal voor havo en vwo – gericht op hbo en wo-opleidingen – is er nauwelijks. Daarbij kun je denken aan interactieve logistieke games die de praktijk inzichtelijk maken.” (Nieuw te ontwikkelen logistieke games komen volgend jaar beschikbaar.) Het ontbreken is extra spijtig, aangezien op alle niveaus in de logistiek veel werk is.

Lesmaterialen
Ook het onderwijs kan en wil meer betekenen. “Docenten hebben behoefte aan materiaal dat in de economie- of techniekles direct is toe te passen. We merken daarnaast dat de kennis van decanen en docenten over logistieke beroepen in alle functies onvoldoende is. Om die reden organiseren wij regelmatig een decanendag voor de logistiek.” Verder blijkt informatie over opleidingen en beroepen via internet nog onvoldoende toegankelijk voor jongeren. Tot slot is er de aanbeveling om de voorlichting ook op jeugdiger doelgroepen te richten. “Daarvoor zijn wel materialen nodig specifiek voor de hogere groepen van de basisschool.” Het begin is er. Vanuit Dinalog heeft Rijksuniversiteit Groningen vorig jaar een project uitgevoerd dat voorziet in een lesbrief en -materiaal voor het basisonderwijs.

Francien te Baerts, zelf afkomstig uit de logistiek, is onverminderd enthousiast over het ambassadeurswerk van logistieke professionals in de regio Limburg: “Wat het beste werkt zijn enthousiaste – liefst jonge – beroepsbeoefenaars die vertellen wat zij doen, en welke opleiding ze hebben gedaan. Natuurlijk aangevuld met de opleidingen die de scholier kan kiezen; die toevoeging ontbreekt nog weleens. Ook een rondleiding op je bedrijf werkt goed, maar besteed daarbij vooral aandacht aan de beroepen van de medewerkers.” Jonger beginnen is daarbij het devies: “We hebben zojuist voor een groep scholieren uit vmbo-4 een stage geregeld bij Limburgse werkgevers.”