• 4 december 2018

Aansprekende visie op de Nederlandse logistiek in het licht van de digitale transformatie

Aansprekende visie op de Nederlandse logistiek in het licht van de digitale transformatie

400 400 Topsector Logistiek

Binnenkort rolt het boek ‘Seamless’ van de pers. Een boek over de uitdagingen waar de logistieke sector voor staat, aangeboden door Cargonaut en Portbase. Niet geheel toevallig komt het boek nu uit, kort voordat minister Van Nieuwenhuizen haar digitale strategie presenteert aan de Tweede Kamer. Seamless wil de minister helpen haar digitale transportagenda vorm te geven en geeft richting voor de digitale transformatie in de logistieke sector.

Seamless schetst het historisch perspectief en de steeds onontkoombare veranderingen waaraan het speelveld van de logistieke sector onderhevig is: disruptieve spelers, e-commerce, steeds hogere eisen van verladers en consumenten, de toenemende mogelijkheden van digitalisering en de onuitputtelijke hoeveelheden logistieke data. De auteurs hebben hun eigen visie, kennis en inspiratie gecombineerd met inzichten van tal van kopstukken (heden en verleden) uit de traditionele logistiek, aangevuld met cases van disruptieve spelers.

‘Seamless’: naadloos. Dat is de toekomst van de logistiek. Het logistieke proces wordt door digitalisering en kunstmatige intelligentie steeds meer gestroomlijnd. Logistieke data wordt wereldwijd beschikbaar en uitwisselbaar. En binnen 10 jaar is het ‘fysieke internet’ een feit: goederen vinden zelf de meest efficiente weg van begin- tot eindpunt, dankzij sensoren en chips die rechtstreeks communiceren met transport- en logistieke systemen, zonder dat daar nog een mens aan te pas komt.

In aansprekende stijl schetst het boek de wijze waarop de BV Nederland kan inspelen op de vaart van deze ontwikkelingen om mee (of vooruit) te blijven stromen en de rol van logistieke topspeler te kunnen blijven vervullen: de digitale basisinfrastructuur op orde, standaardisatie én goede onderlinge samenwerking. Zo maken we het mogelijk om onze business te bouwen op de uitwisseling van data, gebaseerd op onderling vertrouwen.

Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de Port Community Systemen, zoals Portbase en Cargonaut. Vanuit hun bestaande rol in het delen en beschermen van data voor hun havencommunities zijn zij een belangrijke schakel in de basisinfrastructuur, het faciliteren van standaardisering en onderlinge samenwerking. Vooral voor kleinere spelers zal de kracht van de community die deze federatieve platforms bieden van grote en wellicht zelfs onmisbare waarde zijn.

De visie van Seamless sluit naadloos aan bij de activiteiten die het Neutraal Logistiek Informatie Platform onderneemt om de logistieke sector klaar te stomen voor de digitale toekomst: het faciliteren van drempelloos data delen. Denk aan de in dit verband ontwikkelde standaarden Papierloos Transport en iSHARE, de ketensamenwerking in Green FastLanes en de Single Window functie die Portbase en Cargonaut inmiddels vervullen voor communicatie tussen logistieke bedrijven en de overheid .

Aad Veenman verwelkomt het boek dan ook vol enthousiasme. “Een mooier handvest over datadelen in de logistiek is er niet. Alleen met een goede digitale basis, zoals beschreven in dit boek, ben je als branche klaar voor naadloze logistiek.”

Dit boek laat wederom zien dat we als Logistiek Nederland voor de taak staan om stevig te investeren in de basis data infrastructuur en intensievere samenwerking; een absolute voorwaarde om de positie van Nederland op duurzame wijze te behouden in de dynamiek van vandaag.

Wilt u zich klaarstomen voor de Logistiek van de toekomst en de juiste handvatten tot uw beschikking hebben? Bestel uw boek hier of ontvang een inzage exemplaar door te mailen naar community.management@cargonaut.nl.