• 18 oktober 2018

Congres Binnenvaart Versneld Verduurzamen

Congres Binnenvaart Versneld Verduurzamen

800 600 Topsector Logistiek

Op 16 oktober 2018 organiseerde de Topsector Logistiek, in samenwerking met de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, een congres bij Connekt in Delft over de kansen voor het versneld verduurzamen van de binnenvaart, vooral met behulp van logistieke innovaties. Voor een gezelschap van ruim 6o deelnemers passeerden diverse innovaties de revue, van data gedreven besluitvorming in tot digitalisering van de vervoersketen waarin de binnenvaart een rol speelt. Extra verdienvermogen geeft een nieuw perspectief op het sneller verduurzamen van het vervoer over water.

De praktische voorbeelden van een App om verladers bij elkaar te brengen in een ‘lane’, met een volume dat modal shift mogelijk maakt (WeConnekt), het uit ladingsgegevens meten en visualiseren van efficiency en CO2 uitstoot door BigMile, en de management applicatie iBarge voor klant en schipper van de NPRC, werden met veel enthousiasme begroet. Op het gebied van slimme oplossingen kan er dus al veel meer dan menigeen in het publiek voor mogelijk hield. Ook de potentie voor digitale marktplaatsen zou het verdienvermogen van de binnenvaartondernemer sterk kunnen verbeteren. Verder kwam de grote zorg over de energietransitie regelmatig bovendrijven. Er blijkt grote behoefte aan meer duidelijkheid over wat de brandstof van de toekomst gaat worden.

Aanleiding voor dit congres vormde het recent gepubliceerde rapport over de toekomst van het achterlandvervoer door de Topsector Logistiek (Outlook Hinterland and Continental Freight 2018). Hieruit komt een zorgelijk beeld naar voren over de toekomstige krimp van een aantal traditionele markten voor de binnenvaart zoals kolen en vloeibare lading (fossiele brandstoffen), die verduurzaming in de weg zouden kunnen staan. Het rapport biedt echter ook zicht op nieuwe markten en suggesties om het verduurzamingsvraagstuk juist snel en op korte termijn te kunnen aanpakken.

Tijdens het congres ‘Binnenvaart Versneld Verduurzamen’ werden de volgende presentaties gegeven:

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens; Stand van zaken en hoe gaat het concreet verder?
Door Jan Schreuder, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Maritieme Zaken

Outlook Hinterland and Continental Freight 2018; Een Factor 6 versnelling geven aan vermindering van uitstoot! Door Eelco den Boer, CE Delft

Lean & Green Off-Road; Transparante aanpak om verladers & vervoerders te verleiden voor groener vervoer.
Door Jeroen Bolt, Connekt

Drietrapsraket containerbinnenvaart; Emissieloos achterlandvervoer en betere benutting van terminalinfrastructuur. Door Wouter van der Geest, Panteia

Data science als tool om kosten, tijd en uitstoot zichtbaar te maken.
Door Leon Simons, Connekt

Data gedreven binnenvaartlogistiek; Een praktijk case.
Door Wilco Volker, Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale (NPRC)

Reverse modal shift en alternatieve ladingstromen; Kwantitatieve risico’s van ons huidige vervoersysteem.
Door Herman Wagter, Topsector Logistiek – Connekt