• 12 augustus 2018

iSHARE in de praktijk: Secure Logistics

iSHARE in de praktijk: Secure Logistics

iSHARE in de praktijk: Secure Logistics 1024 232 Topsector Logistiek

Secure logistics logoOmdat er vaak vragen worden gesteld over hoe iSHARE nu in de praktijk werkt, heeft iSHARE een nieuwe rubriek ‘iSHARE in de praktijk’ geïntroduceerd. De komende tijd laten we hier mensen aan het woord die iSHARE in gebruik hebben genomen of daarmee bezig zijn.

In deze eerste editie komt Cor Stolk aan het woord. Cor is directeur van Secure Logistics. Dit bedrijf uit Barendrecht is leverancier van identiteits- en toegangssystemen in de logistieke sector, en heeft als eerste in Nederland volgens de afspraken van het iSHARE Afsprakenstelsel data gedeeld.

1. Voor welk operationeel probleem is iSHARE een oplossing?

Secure Logistics verzorgt een volledige biometrische “beveiligingslaag” op ieder bestaand toegangsbeheer en toegangsregistratiesysteem, inclusief het passenbeheer. Wij geven de verantwoordelijkheid voor het juist omgaan met persoonsgegevens echter nooit uit handen, omdat we daarover afspraken hebben gemaakt met de natuurlijke persoon.
Dat klinkt simpel, maar heeft nogal wat voeten in aarde op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming. Om onze taak naar alle stakeholders goed uit te kunnen voeren hebben wij beveiligde interfaces gebouwd tussen onze componenten en die van verschillende leveranciers. Natuurlijk is het zo dat er zich operationele problemen voordeden tijdens het bouwen van deze verbindingen, in de regel veroorzaakt door verschillend IT-beleid bij eindklanten en installateurs en verschil in door leveranciers gebruikte protocollen.

Tot op heden zijn (anders is er geen verbinding) deze problemen met arbeidsintensieve maatwerkoplossingen opgelost, waarmee een derde probleem wordt geduid. Namelijk dat intensieve arbeid gelijk staat aan hoge kosten. Gevolg hiervan is dat informatie die over meerdere belanghebbende partijen kan worden verdeeld “blijft hangen” tussen de partijen die hebben geïnvesteerd.

2. Hoe helpt iSHARE om dit op te lossen?

iSHARE neemt die intensiteit grotendeels weg en daarmee ook de kosten doordat partijen afspraken maken over juist die eerdergenoemde onderwerpen.

3. Wat levert iSHARE op en voor wie?

Ik kan het niet precies kwantificeren, maar het kost ons een serieus aantal uren om een interface te bouwen. Tel daar alle afstemming en het steeds weer opnieuw testen maar bij op. iSHARE voorkomt deze kosten en versnelt de doorlooptijd van een aansluiting.

4. Wat heeft u moeten doen om iSHARE in gebruik te nemen?

Secure Logistics heeft deel uit gemaakt van de operationele en technische werkgroepen die het stelsel hebben vormgegeven. De tijd die wij hebben besteed is derhalve niet helemaal representatief voor de tijd die toekomstige gebruikers zullen gaan besteden. Feitelijk is het wel zo dat wij die tijd eenmalig hebben hoeven besteden en dat terug zullen verdienen bij toekomstige projecten en dat dit precies zo is voor alle toekomstige iSHARE deelnemers.

5. Wat zijn uw ervaringen met iSHARE tot nu toe?

Met iSHARE als organisatie niets dan goed, ondanks dat de ambitie rechtvaardigt dat er haast wordt gemaakt, is er steeds gekozen voor robuustheid. Er worden keuzes gemaakt om het stelsel echt goed en betrouwbaar neer te zetten en de beheerorganisatie die wordt ontworpen is gericht op de lange termijn.

6. Met welke organisaties ziet u kansen als deze ook iSHARE zouden gebruiken? En waarom?

Het lijkt op ontwijken van de vraag, maar ik zou niet weten met welke organisatie wij niet volgens het afsprakenstelsel zouden kunnen koppelen. In Nederland zijn zoveel datastromen waarmee we een concurrentiepositie ten opzichte van andere transportlanden hebben opgebouwd. Dat moeten we niet alleen koesteren, maar ook uitbouwen. Zolang de informatie die we delen meerwaarde heeft voor de keten en het gelegitimeerd en ethisch verantwoord is om deze data te delen, zullen wij dat doen.