• 18 juli 2018

Dinalog: 10 jaar logistieke innovatie

Dinalog: 10 jaar logistieke innovatie

800 577 Topsector Logistiek

Dinalog bestaat tien jaar. Wat is er de afgelopen tien jaar bereikt op het gebied van logistieke innovatie?

Dinalog is opgezet in 2008 met de intentie een kennis- en innovatieplatform te zijn voor de Nederlandse logistieke sector. Daarnaast heeft Dinalog de ambitie om de Nederlandse logistiek te versterken.  Liesbeth Staps Brügemann, programma manager TKI Dinalog: “Er is ontzettend veel gebeurd rondom de verschillende innovatiethema’s. Dit alles heeft impact gehad en vormt de basis voor de innovatie van vandaag. Dat willen we laten zien via dit online magazine. Omdat we toch ook trots zijn. En daarnaast willen we inspireren voor verdere innovatie.”

We willen laten zien wat de impact is van de samenwerking en innovatie die ze heeft aangejaagd. Wat betekent dit voor bedrijven qua concrete implementaties en nieuwe bedrijvigheid. En wat zijn nieuwe inzichten door contact met kennisinstellingen? Wat zijn de gevolgen voor publieke organisaties die meer aan tafel zijn gekomen met bedrijven en nu samen initiatieven oppakken?

Terugblikken en vooruitkijken

“De wereld staat niet stil en we moeten blijven innoveren. In logistieke oplossingen, in focus en in onze manier van werken. Destijds zijn er doelstellingen voor 2020 opgesteld voor de topsector, nu worden deze verder ontwikkeld naar 2030.”

Ook de nieuwe nationale wetenschapsagenda (een kennis- en innovatieagenda) speelt een rol, en het klimaatakkoord die deze week bekend zijn geworden. “Daar zijn we als logistieke sector nauw bij betrokken; wat gaat dat betekenen voor de sector? Dan is het goed om ook stil te staan bij zaken die bereikt zijn, zodat we constructief vooruit kunnen kijken. Het initiële TTI programma is nu volledig afgerond; een mooi moment voor deze publicatie, al staan we niet stil; onder TKI Dinalog zijn de ontwikkelingen voortgezet.”

Nieuwe initiatieven

We hebben veel bereikt de afgelopen jaren. Met name als het gaat om het samenbrengen van partijen uit verschillende achtergronden (publiek en privaat, kennis en commercie) om nieuwe initiatieven te ontplooien. “Er zijn heel concrete implementaties en nieuwe bedrijvigheid, maar ook bijvoorbeeld werkgelegenheid van onderzoekers in het bedrijfsleven en MKB bedrijven die in inmiddels duurzame communities hun weg vinden naar kennis. De innovatieve ontwikkelingen vinden hun weerslag in het onderwijs met ontwikkelde opleidingen en materiaal, maar ook concrete opdrachten van studenten bij bedrijven.”

Living labs

Technologische en andere ontwikkelingen hebben ook impact op de manier van werken. Liesbeth: “Zaken veranderen, technologische ontwikkelingen gaan snel; we moeten als sector hiervan op de hoogte zijn, de impact begrijpen en kansen ontwikkelen om daar gebruik van te maken. Ook onze manier van werken; bijvoorbeeld in living labs in plaats van vooraf dichtgetimmerde projectvoorstellen die dan ingehaald worden door de werkelijkheid. Meer verschuiven richting implementatie en valorisatie, de mensen in de sector moeten samenwerken en innoveren. Uiteindelijk willen we Nederland sterk houden in het mondiale speelveld, op een duurzame manier, met slimme logistiek.”

Meer weten? Lees hier het online magazine van TKI Dinalog.