• 5 juni 2018

iSHARE: It is not a platform

iSHARE: It is not a platform

iSHARE: It is not a platform 1024 1024 Topsector Logistiek

Logo iSHARE

iSHARE is een afsprakenstelsel. Best een lastig begrip, waardoor men soms denkt dat iSHARE een platform is. Om dit misverstand uit de wereld te helpen heeft iSHARE een verhelderend artikel gemaakt. Daarnaast wordt in dit artikel ook duidelijk gemaakt dat iSHARE gaat over toegang tot data.

Om het verschil tussen een platform en een afsprakenstelsel duidelijk te maken wordt eerst de ontstaansgeschiedenis geschetst en de toegevoegde waarde van data platforms. Vervolgens wordt er uitleg gegeven over de verschillen tussen een dataplatform en afsprakenstelsel iSHARE, waarna de toegevoegde waarde van iSHARE voor data delen en data platforms wordt toegelicht.

Lees hier het artikel ‘It is not a platform’