• 30 april 2018

MIT-regeling 2018 open voor subsidieaanvragen MKB

MIT-regeling 2018 open voor subsidieaanvragen MKB

788 641 Topsector Logistiek

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf dinsdag 17 april weer subsidie aanvragen binnen de Mkb-Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Met de MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties.

Er is voor 2018 € 55,75 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot). Het instrument Innovatie-adviesprojecten is in de MIT-regeling 2018 vervallen.

 

MIT open voor innovatieve mkb’ers
Mkb’ers uit de Topsector Logistiek hebben in de afgelopen jaren al gebruik gemaakt van de MIT-regeling. De topsector roept dan ook alle mkb-ers uit de sector op een aanvraag in te dienen voor deze nieuwe MIT.

Dien uw aanvraag snel in!
De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend van 17 april t/m 6 september (sluiting 17:00 uur). Het onderdeel R&D-samenwerking (tender) is open van 2 juli t/m 6 september en sluit om 17:00 uur die dag.

Kennisvoucher
Een kennisvoucher is een ’waardebon’ waarmee een mkb’er een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling naar keuze. De helft van het onderzoek kan gefinancierd worden met subsidie (maximaal € 3.750).

Haalbaarheidsprojecten
Met haalbaarheidsprojecten kan in kaart gebracht worden wat de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject zijn. Van de studie mag 40% gefinancierd worden met subsidie (maximaal € 25.000).

R&D-samenwerking
Met een R&D-samenwerking kan een mkb’er samen met minstens één andere mkb’er een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen. Dit is een tenderregeling. De projecten voor alle topsectoren worden beoordeeld op vooraf bepaalde criteria en toekenning van subsidie gebeurt op basis van de ranking, totdat het budget is uitgeput. Er kan maximaal 35% van het onderzoek gefinancierd worden door subsidie.

Er is keuze tussen kleine (€ 50.000 tot € 200.000 subsidie, maximaal € 100.000 per deelnemer) en grote projecten (€ 200.000 tot € 350.000, maximaal € 175.000 subsidie per deelnemer).

Aanvragen
Ondernemers doen een MIT-aanvraag voor een haalbaarheids- of R&D-samenwerkingsproject in de regio waar zij met het bedrijf zijn gevestigd. Kennisvouchers kunnen alleen via het landelijk loket worden aangevraagd, bij RVO.

Via de Loketwijzer MIT 2018 kunt u achterhalen in welke regio de aanvraag ingediend moet worden.

Meer voorbeelden?
Kijk voor een overzicht van alle projecten die een bijdrage vanuit de MIT hebben gekregen op www.RVO.nl.

RVO heeft ook het boekje MKB Innoveert uitgebracht met hierin verhalen van mkb-ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling. Vaak blijkt dat de bijdrage vanuit de MIT nét dat steuntje in de rug is waardoor een innovatief project wél van de grond komt.