• 21 augustus 2017

Elektrische voertuigen uitgesloten van Rijbewijsrichtlijn

Elektrische voertuigen uitgesloten van Rijbewijsrichtlijn

Elektrische voertuigen uitgesloten van Rijbewijsrichtlijn Topsector Logistiek

Nederland heeft in het voorjaar van 2017 toestemming gevraagd om bepaalde voertuigen uit te sluiten van de toepassing van artikel 4 van Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs. Inmiddels heeft de Europese Commissie ons haar besluit toegestuurd. Nederland krijgt hiermee toestemming om bepaalde voertuigen (elektrische voertuigen met een gewicht van 3500 – 4250 kg) van dit artikel van de Rijbewijsrichtlijn uit te sluiten.

De toestemming van de Commissie om bovengenoemde voertuigen met een rijbewijs B (klein rijbewijs) te besturen heeft geen rechtstreekse werking. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet daarvoor eerst de Rijbewijsrichtlijn aanpassen. De verwachting is dat dit proces medio 2018 gereed is en dan treedt de ontheffing pas in werking.

In het kort betekent bovengenoemd besluit het volgende:

 • Nederland mag in de komende vijf jaren haar rijbewijsregeling voor bepaalde elektrische voertuigen voor goederenvervoer gaan uitsluiten van de toepassing van artikel 4 van deze rijbewijsregeling: rijbewijs B is dan voldoende voor het mogen besturen van deze voertuigen en rijbewijs C is dus niet meer nodig. Het gaat hier om volledig elektrisch aangedreven motorvoertuigen, die bestemd zijn voor het vervoer van goederen, zonder aanhangwagen. De overige voorwaarden waaronder dit is toegestaan, staan hieronder weergegeven.
 • Deze maatregel is bedoeld om het gebruik van elektrische voertuigen voor vervoersactiviteiten te promoten en de concurrentiepositie van deze voertuigen te handhaven.
 • De maatregel mag geen impact hebben op de verkeersveiligheid. De Europese Commissie stelt daarom een aantal voorwaarden aan de vergunning:
  – de toegestane maximummassa van de betrokken voertuigen is max. 4250 kg
  – de vrijstelling geldt alleen voor het Nederlands grondgebied
  – de chauffeurs van de voertuigen waar de uitzondering voor geldt, moeten een speciale opleiding hebben gevolgd van     minstens vijf uur over het besturen van elektrische voertuigen van meer dan 3500 kg. De inhoud van de opleiding wordt bepaald door de Nederlandse autoriteiten in overleg met de Commissie.
  – de vrijstelling is beperkt tot ongeveer vijf jaar (de vergunning geldt uiterlijk tot en met 31 december 2022)
  – Nederland moet de Europese Commissie op uiterlijk 31 mei 2018 informeren over de toepassing van de vrijstelling.
  – Nederland moet uiterlijk 31 december 2021 een verslag uitbrengen aan de Europese Commissie over de gevolgen van deze vergunning en dan met name op de verkeersveiligheid en het milieu.

Vervolgproces

Planning juridische implementatie van het ontheffingsbesluit
Nu Nederland dit besluit heeft ontvangen, starten we met een juridisch traject om de bovengenoemde rijbewijsrichtlijn aan te passen. De planning voor de wijziging van deze richtlijn bestaat uit een aantal processtappen met vastgestelde termijnen. Er is daardoor weinig ruimte om dit proces in te korten. Waarschijnlijk hebben we te maken met een doorlooptijd van minimaal 9 à 10 maanden en dat is in de meest gunstige situatie.

Overleg met betrokken partijen over de exacte invoering van dit besluit
De Europese Commissie laat in haar besluit ruimte aan Nederland voor de uitwerking van een aantal zaken:

 • de invulling van de opleiding
 • de wijze van monitoring, evaluatie en verslaglegging
 • de wijze van registratie en handhaving door de Nederlandse autoriteiten.

Hierover gaan wij met betrokken partijen in overleg. Wij richten hiervoor nog een proces in en over een aantal weken communiceren we daarover met de stakeholders.