• 10 augustus 2017

Groot tekort aan gekwalificeerd e-commerce en e-supply chain personeel

Groot tekort aan gekwalificeerd e-commerce en e-supply chain personeel

Groot tekort aan gekwalificeerd e-commerce en e-supply chain personeel 712 400 Topsector Logistiek

Ruim 50% van de e-commercebedrijven heeft moeilijk vervulbare functies

De online consumentenbestedingen groeien onverminderd door, bleek eerder uit de Thuiswinkel Markt Monitor. Dat vindt zijn weerklank in de personele bezetting bij e-commercebedrijven. Uit onderzoek onder de leden van Thuiswinkel.org, door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van de Human Capital Tafel Logistiek, blijkt dat deze omzetgroei leidt tot uitdagingen bij de werving van nieuw personeel en de kwalificaties van zittend personeel. De vijver van gekwalificeerd personeel is te klein om aan alle vraag te voldoen. Mede daarom is het versneld omvormen van curricula in het hoger onderwijs en de herscholing van zittend personeel van groot belang.

De arbeidsmarkt van e-commerce

Nederland telt steeds meer e-commercepersoneel. Bij zelfstandige webwinkels (pure online players) en de webwinkels van fysieke winkels (omnichannel players) zijn in totaal inmiddels 125.000 mensen werkzaam. Het gaat om ruim 20.000 hoger opgeleide mensen met specifieke e-commerceskills, 80.000 man aan ondersteunend personeel en nog eens ruim 20.000 zelfstandigen met een webwinkel. Het onderzoek was gericht op de ruim 20.000 werkenden met e-commerceskills. Het gaat hierbij om specialisten op het gebied van online marketing, webshopmanagement of -logistiek, softwareontwikkeling en data-analyse.

Groeiende behoefte aan gekwalificeerde e-commerceprofessionals

Het afgelopen halfjaar werden ruim 7.800 mensen gezocht in diverse e-commerce-functiegebieden. Dit aantal loopt in de nabije toekomst verder op; alle geënquêteerde werkgevers rapporteren een groei van het aantal vacatures in alle functiegebieden. Deze groei komt in 73% van de gevallen door uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Ook vervanging van personeel (62%), behoefte aan nieuwe digitale competenties (38%) en verandering van bedrijfsactiviteiten (34%) spelen een rol. Opvallend daarbij is de grote vraag naar hoger opgeleiden: 77% van de vacatures is hbo+.
Ondanks de goede stappen die het onderwijs maakt in het moderniseren van hun curriculum, is de uitstroom vanuit deze opleidingen nog niet voldoende om te voorzien in de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Versnelde uitbreiding van het aantal opleidingen met e-commercecompetenties is noodzakelijk om de online groei van het Nederlandse bedrijfsleven bij te kunnen houden.

Moeilijk vervulbare vacatures

Meer dan de helft van de werkgevers verwacht in de komende zes maanden moeilijk vervulbare vacatures. De belangrijkste oorzaak is een tekort aan sollicitanten en/of een tekort aan sollicitanten met online werkervaring. De top 5 van moeilijk vervulbare vacatures bestaat uit:
• online marketeers (bij 51% van de werkgevers)
• (big) data analyst (37%)
• front end developer (34%)
• software developer (33%)
• customer journey expert (30%)
Meer dan de helft van de werkgevers verwacht in de komende zes maanden moeilijkvervulbare vacatures. Het hoogst scoren op dit punt de functiegebieden e-supplychain management (67% van de werkgevers) en e-data (63%).
Vier op de tien werkgevers nemen mensen aan met minder werkervaring in het vakgebied, en zorgen voor externe bijscholing of interne training on the job. Drie op de tien werkgevers zijn echter niet bereid om de vacature-eisen aan te passen, dus zij intensiveren de wervingsinspanningen. Opvallend daarbij is vooral het verhoudingsgewijs hoge aandeel van internationaal werven (22%).

Kwalificaties van zittend personeel

Van alle werkgevers ervaart ruim twee derde tekortkomingen in de vaardigheden van hun zittend personeel. Het gaat daarbij zowel om vakinhoudelijke e-commerceskills, digitale skills als om meer generieke competenties. Al met al is te concluderen dat er een grote behoefte is aan verdere ontwikkeling van het zittend personeel in de e-commerce op mbo-plus-niveau of hoger. Overigens rapporteren de omnichannel spelers meer problemen op dit vlak dan puur online werkende bedrijven. Opvallend is ook de waarde die wordt gehecht aan ‘soft skills’. De steeds meer toegepaste flexibele, ‘agile’ werkvormen vragen duidelijk om competenties op het gebied van samenwerken, initiatief en energie. De snelle ontwikkelingen binnen de e-commercesector vragen om een meer continue ontwikkeling van medewerkers. Dit verdient meer aandacht van zowel de organisatie als de individuele professional.

Over het arbeidsmarktonderzoek

In opdracht van Thuiswinkel.org en in opdracht van de Human Capital Tafel Logistiek heeft Panteia een onderzoek uitgevoerd naar de omvang en samenstelling van en de ontwikkelingen en knelpunten in het hogere segment van de arbeidsmarkt in de e-commerce (mbo-plus-niveau of hoger) uitgevoerd. Meer in het bijzonder ging het om functiesoorten met ‘digital skills’ als kerncompetentie. De toepassing daarvan kan vervolgens liggen in de verschillende functiegebieden binnen de e-commerce: e-marketing, e-commerce, e-supply chain management, e-ICT en e-data. Een combinatie van onderzoeksmethoden is ingezet, w.o. een analyse op Jobfeed bestanden en een online kwantitatief onderzoek onder de e-commerce leden van Thuiswinkel.org. Het onderzoek vond plaats in de tweede helft van 2016. Het volledige rapport is hier kosteloos te downloaden.

Over Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org is hét inspirerende digital commerce-netwerk dat (web)winkels die producten en/of diensten verkopen, ondernemers en hun medewerkers helpt succesvoller te zijn. We bieden relevante en praktische oplossingen door belangenbehartiging, het Thuiswinkel Waarborg, kennis en onderzoek en Thuiswinkel e-Academy.

Thuiswinkel.org heeft meer dan 2.200 leden die online producten en diensten aan consumenten verkopen. Onze leden realiseren samen ruim 70% van alle online consumentenbestedingen in Nederland. Zij komen uit alle denkbare branches, zoals reizen, kleding, consumentenelektronica, verzekeringen, sport, speelgoed, wonen, bruin- en witgoed, dating, ICT, software, etc. Op basis van deze representativiteit is Thuiswinkel.org dé gesprekspartner voor beleidsmakers, stakeholders en politieke beslissers.

Thuiswinkel.org heeft als doel het vertrouwen in online kopen te vergroten. We helpen onze leden verder met gratis juridisch advies, onderzoeken, ons netwerk en door kennisuitwisseling via het door Thuiswinkel.org opgerichte ShoppingTomorrow-platform. Daarnaast helpen wij door het leveren van handige tools voor de bedrijfsvoering. Via de Thuiswinkel e-Academy helpen we medewerkers van onze leden om betere vakmensen te worden.

Wetgeving op het gebied van e-commerce wordt voor een belangrijk deel bepaald in de Europese Unie. Om een vuist te kunnen maken op het gebied van wet- en regelgeving in Europa én te werken aan een positief ondernemersklimaat, heeft Thuiswinkel.org zich samen met zo’n 20 andere nationale belangenverenigingen verenigd in Ecommerce Europe. In Ecommerce Europe komen zij bij elkaar in een jonge, dynamische vereniging die opkomt voor de belangen van (web)winkels in héél Europa.

Over Panteia

Panteia is een allround onderzoeksbureau voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, transportonderzoek en marktonderzoek. Ons werk omvat de volledige breedte van de maatschappij.