• 4 mei 2017

Workshop Doorontwikkeling NWA-route Transport & Logistiek

Workshop Doorontwikkeling NWA-route Transport & Logistiek

Topsector Logistiek

Op dinsdag 30 mei vindt van 14:00-17:00 uur de workshop ‘Doorontwikkeling NWA-route Transport & Logistiek’ plaats bij TNO in New Babylon Den Haag. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor deelnemers uit het bedrijfsleven.

Toelichting op de workshop

De route NWA-16 voor Transport & Logistiek is in 2016 met hulp van onderzoekers uit het werkveld opgesteld. Het resultaat hiervan en verdere achtergronden van de Nationale Wetenschapsagenda kunt u hier lezen.

In 2017 heeft het kernteam van de route NWA-16 besloten een verdiepingsslag te maken. Deze is gericht op een nadere concretisering en tevens op het aansprekender maken van de doelstelling van de route. Hiervoor zijn de volgende stappen gemaakt:

1. Workshop in Amersfoort op 16 februari, georganiseerd door NWO en Dinalog, met als titel: Moving forward – conference for research about behavior, logistics and mobility’.
2. Workshop in Amsterdam op 18 april 2017 met een kleine groep van 20 personen. Deze groep heeft 4 deelroutes, met elk een concrete visie voor de stip op de horizon, verder uitgewerkt.
3. De deelroutes worden momenteel uitgewerkt in de vorm van tekeningen en korte aansprekende beschrijvingen.

Voor de volgende stap wordt u uitgenodigd:

Workshop op 30 mei 2017 met een groep uit wetenschap, overheid en bedrijfsleven van max 30 personen. De 4 deelroutes worden hier gepresenteerd, besproken en bijgesteld.

De 4 deelroutes zijn:
1. Naar emissievrij transport
2. Naar volledig automatisch rijdend of varend transport
3. Naar volledig betrouwbaar, bereikbaar en veilig.
4. Minder transport-kilometers door kortere ketens en bundeling

De resultaten zullen worden gepresenteerd op de NWA-website, waar ook de mogelijkheid wordt geboden om inhoudelijk te reageren. Wij verwachten dat de verdiepte NWA-route belangrijk gaat worden voor programmering van de Topsector Logistiek en andere initiatieven van het nieuwe kabinet.

Namens het kernteam van de route NWA-16.
Dit kernteam bestaat uit: Prof Albert Veenstra (Dinalog en TUe), Prof. Rob van der Mei (CWI en UvA), Prof Erik Verhoef (VU), Lector Dick van Damme (HVA), Johan de Jonge (TO2-MARIN) en Jan Burgmeijer (TO2-TNO).