• 28 februari 2017

Schatkamer aan informatie in interactieve monitor Logistiek en Goederenvervoer

Schatkamer aan informatie in interactieve monitor Logistiek en Goederenvervoer

Schatkamer aan informatie in interactieve monitor Logistiek en Goederenvervoer Topsector Logistiek

Wist u dat bijna één op de 10 werkenden in Nederland een logistieke baan heeft? Dat er meer dan 75 schepen elke dag hun goederen in Rotterdam overslaan? Dat Shanghai veruit de belangrijkste luchtvrachtrelatie van Schiphol is, voor Nairobi? En dat er meer dan 3.000 voetbalvelden aan distributiecentra in Nederland staan? Dit zijn zo enkele van de opmerkelijke weetjes die gevonden kunnen worden in de jaarlijks verschijnende Monitor Logistiek en Goederenvervoer. Vandaag biedt minister Schultz van Haegen deze monitor aan per brief aan de Tweede Kamer. De interactieve versie van deze Monitor is te vinden op de website van de Topsector Logistiek http://monitor.topsectorlogistiek.nl/

Topsector Logistiek

Nederland is de belangrijkste draaischijf voor goederenstromen van en naar Europa, en meer dan 33.000 bedrijven houden zich elke dag bezig met het optimaal regelen van vervoer en opslag in ons land. De Topsector Logistiek is 1 van de 9 sectoren die in 2012 door het Kabinet is geselecteerd als een gebied waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. De Topsector Logistiek staat voor de uitdaging om de verwachte groei van goederenstromen duurzaam in te richten. De focus van het topteam Logistiek ligt op de internationale concurrentiepositie van Nederland, de bijdrage van logistiek aan het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en de effectieve en duurzame afhandeling van goederenstromen.

Monitor bevindingen

De Monitor geeft in 47 indicatoren een overzicht van de groei van de goederenstromen die via verschillende modaliteiten in en door Nederland lopen. Daarbij is er speciale aandacht voor de overslag in de mainports van ons land: Rotterdam en Schiphol. Verder kan in de Monitor alle informatie gevonden worden over het gebruik van wegen, vaarwegen en spoorlijnen, waarbij er ook aandacht is voor de gevolgen van files en uitstoot van CO2 en andere emissies. Het economische belang van logistiek en goederenvervoer komt ook aan de orde, en tenslotte wordt de mondiale logistieke concurrentiepositie van Nederland uitgelicht. Kortom, een compleet beeld van het belang van de Topsector Logistiek voor Nederland, waarbij de ontwikkeling tussen 2010 en 2015 centraal staat.

Updates

De logistiek is bij uitstek een dynamische sector, en de Monitor Logistiek en Goederenvervoer zal steeds een update krijgen als er nieuwe data beschikbaar komt. Zo zorgt het Topteam Logistiek er voor dat geïnteresseerden altijd de meest recente  informatie kunnen vinden over het belang van deze Topsector voor de Nederlandse economie en concurrentiepositie.