• 12 juli 2016

i-Share: een doorbraak in logistiek data delen

i-Share: een doorbraak in logistiek data delen

i-Share: een doorbraak in logistiek data delen Topsector Logistiek

NLIP heeft Innopay opdracht gegeven om samen met de sector een standaard te ontwikkelen voor simpele en veilige data uitwisseling: uniforme identificatie en autorisatie die het delen van data faciliteert. Organisaties bepalen zelf óf, en met wie zij welke data delen.

Hiermee brengen we de sector een grote stap voorwaarts. De standaard zal samenwerken binnen de keten verder aanjagen en bestaande initiatieven van digitale gegevensuitwisseling opschalen en versnellen.

Vooroplopen in deze innovatie? Meld u dan aan voor co-creatie. Denk mee of breng ‘uw probleem’ in in het project! Dat kan via de website van i-Share.