• 12 februari 2016

ABN Amro voorziet dit jaar groei voor transportsector

ABN Amro voorziet dit jaar groei voor transportsector

ABN Amro voorziet dit jaar groei voor transportsector Topsector Logistiek

Bedrijven in de transport en logistiek zijn positief over de vooruitzichten voor aankomend jaar. Na enkele moeilijke jaren zien de ondernemers de bedrijvigheid toenemen.
De transportbedrijven profiteren van de aanhoudende groei van de wereldeconomie, zo blijkt uit het rapport van het economisch bureau van ABN Amro. Voor verschillende sectoren wordt een groei in de vrachtvolumes verwacht, onder andere als gevolg van een sterkere binnenlandse vraag vanuit de bouw, de detailhandel en de industrie.

Naar verwachting zal vooral het vervoer over de weg daardoor komend jaar eens sterke groei laten zien. De economen van de bank voorzien voor heel 2016 een groei van 2,25 procent voor de wegtransportvolumes.

Naar alleen de binnenlandse vraag naar wegtransport groeit. ABN Amro ziet ook de internationale vraag nog altijd groeien, maar wel minder hard dan de binnenlandse vraag. Ook wordt het voor wegtransporteurs steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden.

Brandstofprijzen

Vervoerders profiteren dit jaar verder van de lagere brandstofprijzen. Hoewel de tarieven in de sector dalen vanwege de sterke concurrentie, verwachten de analisten niet dat dit invloed zal hebben op hun winsten.

Ook het vervoer over water laat volgens de prognoses een groei zien in 2016. De tak heeft de afgelopen jaren te kampen gehad met dalende volumes, maar uit het rapport blijkt dat de volumes dit jaar zowel voor de kustvaart als voor de binnenvaart zullen toenemen

Dat komt onder meer door de hogere vraag naar olie en een sterke Duitse economie. Wel blijven ook de tarieven in deze tak onder druk staan.

Bron: www.nu.nl