• 7 januari 2016

5 vragen aan: Frans van den Boomen

5 vragen aan: Frans van den Boomen

5 vragen aan: Frans van den Boomen Topsector Logistiek

Vanaf januari starten we met een nieuwe rubriek ‘5 vragen aan’. Bekende en minder bekende namen uit de logistiek komen hierin aan bod. We trappen af met Frans van den Boomen.

Frans van dfrans van den boomenen Boomen is geen onbekende in de logistiek. Hij is eigenaar van Open Value Chain, programmamanager NewWays in de regio Brabant en kwartiermaker synchromodaal transport voor de Topsector Logistiek. Reden genoeg om hem 5 vragen te stellen.

1. Wat vind je zo leuk aan de logistiek?

Logistiek maakt elke dag opnieuw zichtbaar dat alles en iedereen onderling met elkaar verbonden is: organisaties, de samenleving en de natuur. Dat maakt logistiek tot uiterst relevant mensenwerk waarbij processen en systemen ondersteunend zijn. Belangen van organisaties, de samenleving en de natuur zijn vandaag de dag sterk in ontwikkeling en de logistiek mag in deze geweldige dynamiek mee veranderen!

2. Wat is voor jou de grootste uitdaging in de logistiek? [en welke oplossingen zie je?]

Openheid tussen partijen als industrie, handel en dienstverleners om met elkaar opnieuw de verbinding te maken op een meer volwassen manier. Oneindige mogelijkheden kunnen zo worden blootgelegd om de samenleving met haar markten en consumenten beter te bedienen, met minder economische verspilling en zonder onnodige belasting van de natuur.

3. Hoe zie jij de toekomst voor de Nederlandse logistiek?

Rooskleurig, mits we de ruimte en ondersteuning willen bieden aan ondernemende individuen en organisaties in de logistiek. Deze zullen dan vooroplopen in samenwerken vanuit gedeelde belangen voor organisaties, de samenleving en de natuur.

4. Met wie zou je een dag willen ruilen?

Met Adele, ik zou dan uit het niets een inspirerend en baanbrekend lied willen uitbrengen over duurzame winstgevende logistiek die wereldwijd een regelrechte hit zou worden!

5. Wat betekent de Topsector Logistiek voor jou?

Een veilige en inspirerende plek waar bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs en politiek elkaar daadwerkelijk kunnen ontmoeten, open zijn naar elkaar en samen oneindige mogelijkheden blootleggen voor de Topsector Logistiek en indirect de andere topsectoren.