• 18 september 2015

Start onderzoekstraject Ketenfinanciering MKB

Start onderzoekstraject Ketenfinanciering MKB

Start onderzoekstraject Ketenfinanciering MKB Topsector Logistiek

​Op de Hogeschool Windesheim vond op maandag 7 september de kick-off plaats van het onderzoekstraject “ketenfinanciering voor het mbk”. Doel van het project is een bijdrage leveren aan het gemeengoed maken van ketenfinancieringsconstructies. TLN is één van de partners in dit onderzoeksproject.

Het project ‘ketenfinanciering voor het MKB’ betreft een tweejarig traject waaraan meerdere partijen meedoen en is onderdeel van de actielijn Supply Chain Finance van de Topsector Logistiek. Trekker van dit project is het lectoraat Supply Chain Finance van lector Michiel Steeman aan de Hogeschool Windesheim.

Door middel van dit project moet Supply Chain Finance beter beschikbaar komen voor het (logistieke) mkb zodat deze bedrijven hun financiële positie kunnen verbeteren, bijvoorbeeld als leverancieer door sneller betaald te krijgen, meer zekerheid in het betaalproces te verkrijgen en minder afhankelijk te zijn van bankleningen.

Het project richt zich op twee sporen. Enerzijds wordt gekeken naar de mogelijkheden om het proces tussen het leveren van de dienst/product en de goedkeuring te versnellen en anderzijds om het traject daarna, van goedkeuring tot betaling via ketenfinanciering, te versnellen. Bij het versnellen van het eerste project kan gekeken worden naar diverse zaken, bijvoorbeeld het proces rond het snel en goed opstellen van facturen, de goedkeuring van de factuur bij de afnemer en het snel afhandelen van disputen. In het tweede traject wordt gekeken welke ketenfinanciering-instrumenten geschikt zijn, wat de randvoorwaarden zijn en wanneer ketenfinanciering een optie is.

In het project doen diverse partijen mee, waaronder een aantal hogescholen, diverse brancheorganisaties en aanbieders van platforms voor Supply Chain Finance. Daarnaast doen er op dit moment drie bedrijven mee waar het onderzoek met name zal plaatsvinden: Portena Logistiek, Johma en Hemmink. Het is bedoeling dat vanaf volgend jaar ook uit andere regio’s bedrijven uit de logistiek mee gaan. doen. Leden van TLN die daar interesse in hebben kunnen dat melden aan TLN.

Bron: TLN