• 3 april 2015

Topteam Logistiek & de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Topteam Logistiek & de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Topsector Logistiek

Het Topteam Logistiek vindt het van groot belang dat het thema Logistiek en de aanpalende vakgebieden sterk vertegenwoordigd zijn in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en hecht grote waarde aan een goede aansluiting tussen de Nationale Wetenschapsagenda en de innovatieagenda van de Topsector Logistiek. Het Topteam roept u daarom op om uw vragen in te dienen. Dit kan vanaf heden tot 1 mei via Wetenschapsagenda.nl.

Het Topteam Logistiek wil u daarbij graag het volgende meegeven:
• Dien zowel brede overkoepelende vragen in relatie tot logistiek als ook vragen namens uw bedrijf, onderzoeksgroep, faculteit of instituut en uw individuele vragen in.
• Breed draagvlak is erg belangrijk. Vragen namens een groep bedrijven, academische onderzoeksgroepen en bijhorende consortia van bedrijven worden van harte aangemoedigd!
• Mede om te kunnen bepalen welke (aanvullende) bijdragen door het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Logistiek relevant zijn, is het verzoek om een kopie van uw ingediende vraag/vragen te sturen naar huijbregts@dinalog.nl, onder vermelding van uw vraag/vragen, namens wie ingediend en een korte toelichting. Voor de toelichting kunt u de informatie overnemen die u moet invullen op de website www.wetenschapsagenda.nl. Dit kost u dus geen extra werk.
• Heeft u relevant en aansprekend beeldmateriaal ter ondersteuning van uw vraag/vragen nodig (bijvoorbeeld korte YouTube-filmpjes of wervende afbeeldingen)? Informeer dan bij het TKI Logistiek (huijbregts@dinalog.nl ) over de mogelijkheden voor aanvullende publicitaire aandacht rond een vraag!

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens het Topteam Logistiek,

Aad Veenman
Boegbeeld Topsector Logistiek