• 19 januari 2015

Informatiesessie programma Topsector Logistiek

Informatiesessie programma Topsector Logistiek

Informatiesessie programma Topsector Logistiek Topsector Logistiek

Op donderdag 22 januari 2015 organiseerde Connekt een informatiesessie over het programma van de Topsector Logistiek bij Connekt, Ezelsveldlaan 59 te Delft, om in 2015 zo effectief mogelijk projecten en activiteiten die zo direct mogelijk bijdragen aan de doelstellingen, door het proces te kunnen leiden.

Tijdens de bijeenkomst is onder andere informatie verschaft over hoe projecten kunnen worden ingediend en zijn er vragen beantwoord over de besluitvorming. Bovendien is de regelgeving rond diverse financieringsbronnen behandeld, waaronder het Jaarplan 2015, de TKI Toeslagregeling en de diverse manieren van uitzetten van de projecten en activiteiten. De presentatie van de bijeenkomst kunt u hier downloaden. Het Jaarplan 2015 vindt u hier.

Mocht u nog vragen hebben, of een project willen indienen, dan kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Voor niet-onderzoeksprojecten: Machteld Leijnse, Connekt: leijnse@connekt.nl, 015 251 65 65

Voor onderzoeksprojecten: Albert Veenstra, Dinalog: veenstra@dinalog.nl, 076 531 53 00