• 1 juni 2014

Ruim 1 mln. euro beschikbaar voor Topsector Logistiek in de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Ruim 1 mln. euro beschikbaar voor Topsector Logistiek in de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Ruim 1 mln. euro beschikbaar voor Topsector Logistiek in de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 150 150 Topsector Logistiek

Het is voor het mkb  tot en met 22 september mogelijk om aanvragen in te dienen voor R&D-samenwerkingsprojecten binnen de Topsector Logistiek. Het ministerie van Economische Zaken stelt deze middelen beschikbaar om bij te dragen aan de realisatie van de ambities van de Topsector Logistiek in 2020: Nederland heeft een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven.

Het Topteam/Strategisch Platform Logistiek heeft samen met brancheorganisaties en het TKI Logistiek de inhoudelijke scope vastgesteld waarbinnen de R&D-samenwerkingsprojecten moeten passen

De projecten moeten passen in één van de onderstaande thema’s:

  • Bundelen en modaliteiten (thema: Synchromodaal Transport)
  • (Inter-) nationale handel (thema: Trade compliance and control)
  • Samenwerken in en over de keten (thema: Cross chain control centers)
  • Service logistiek (thema: Service Logistiek)
  • Supply Chain Finance (thema: Supply Chain Finance)

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een MIT R&D Samenwerkingsproject.