• 18 december 2013

Innovatie-estafette 2013

Innovatie-estafette 2013

Innovatie-estafette 2013 150 150 Topsector Logistiek

Tijdens de Innovatie-estafette 2013 is de beursvloer van de Topsector Logistiek druk bezocht. Seacon en Wayz toonden er hun synchromodale resultaten en NLIP legde uit wat het Neutraal Logistiek Informatie Platform behelst. Daarnaast  liet Dinalog de resultaten van 4C-projecten en een synchromodaal project zien. Verder was er in de Lean and Green Bar(ge) volop gelegenheid tot netwerken.

Op de beursvloer presenteerde Seacon Logistics de Synchromodale Control Tower. Met de Tower die zij zelf ontwikkelden, kan synchromodaal vervoer worden gepland. Wayz toonde met de Synchromodale Cool Port Control Tower aan dat synchromodaal vervoer ook met Reefer-containers goed mogelijk is.

Met behulp van het programma Lean and Green Barge, ook onderdeel van de Topsectoractie Synchromodaal Transport (ondersteund vanuit het Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) programma), onderzoeken steeds meer verladers de mogelijkheden om vracht synchromodaal te vervoeren door de binnenvaart in te zetten. Bij de Lean and Green Bar(ge) konden bezoekers iets drinken en werden goederen getoond die nu al per binnenvaart worden vervoerd.

NLIP legde uit wat het Neutraal Logistiek Informatie Platform behelst, wat de aanpak is, welke resultaten worden beoogd en welke partijen daarbij betrokken zijn.

Dinalog presenteerde de projecten Salomo, ‘Bundling at the source’ en ‘Cargo Hitching’. Het doel van Salomo (Situational Awareness for LOgistics Multimodal Operations in Container supply chains and networks) is het efficiënt plannen van een optimale inzet van middelen en de efficiënte en flexibele doorvoer van goederen. In het ‘Bundling at source’-project werken verschillende leveranciers in de modebranche horizontaal samen door hun vracht in Azië te bundelen en voorgesorteerde verzendingen van verschillende toeleveranciers voor afzonderlijke winkels voor te bereiden. Bij ‘Cargo Hitching’ worden personen- en goederenvervoer gecombineerd. De combinatie van mensen en goederenstromen creëert aantrekkelijke zakelijke kansen omdat aan dezelfde transportbehoeften kan worden voldaan met minder voertuigen en chauffeurs. Dit project zal geïntegreerde synchromodale transportnetwerken ontwerpen voor personen en vracht.