• 11 juli 2013

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 150 150 Topsector Logistiek

Op zoek naar slimme en creatieve oplossingen in de logistiek?

Nederlandse mkb-ondernemers spelen een belangrijke rol in innovatieve activiteiten en versterken de economie. Speciaal voor mkb-ondernemers biedt het ministerie van Economische Zaken instrumenten aan. Zo kan het mkb aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen de topsectoren.

Bent u een MKB-bedrijf waar logistiek belangrijk is?
En wilt u binnen uw bedrijf een logistieke vernieuwing doorvoeren?
Wilt u slimme en creatieve logistieke oplossingen gaan ontwikkelen?
Wilt u nieuwe technologieën inzetten of slimmer gaan samenwerken?

Dan kan de MIT-Regeling u hierbij ondersteunen.  Er is financiële ondersteuning mogelijk voor:

  • Inkoop kennis: een kennisvoucher kan besteed worden bij een publieke kennisinstelling. (50% ondersteuning)
  • Een haalbaarheidsstudie: om vooraf bijvoorbeeld de technische en economische risico’s en mogelijkheden van een innovatietraject in kaart te brengen. (50% ondersteuning)
  • Een R&D- samenwerkingsproject: Meerdere partijen, gericht op ontwikkeling van nieuw product, proces of nieuwe dienst. (50% ondersteuning)
  • Inhuur personeel: inhuur hooggekwalificeerd personeel voor onderzoek, ontwikkeling of innovatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry van den Hoff (Dinalog, 076  5315300) en Niek van den Akker (Syntens, 06 22907391).