• 14 april 2013

Synchromodaal Transport

Synchromodaal Transport

Synchromodaal Transport 150 150 Topsector Logistiek

Voor Synchromodaal Transport zijn meer dan 10 pilots gestart of al uitgevoerd in diverse onderdelen van de logistieke sector, zoals zeehaventerminals, binnenhaventerminals, een rederij en verladers. Eén daarvan is de pilot Synchromodaily.

Het doel van Synchromodaily is het ontwikkelen en implementeren van een synchromodaal werkproces om een hogere modal split naar barge en rail te bereiken. Een ander doel is het stimuleren van hergebruik van lege containers in het achterland om het aantal lege en/of vrachtwagenkilometers omlaag te brengen. Maersk (rederij) en BCTN (inland terminal) zijn de operationele deelnemers. De pilotleiding en -evaluatie ligt in landen van Ab-Ovo. Daarnaast doen binnenvaartoperators en verladers mee in de operationele praktijk. In 2013 kunnen ook andere partijen toetreden tot de pilot. De pilot wordt ondersteund vanuit het IDVV programma van Rijkswaterstaat.

In Fase I is onder andere gekeken naar de stroom containers van Rotterdam naar Nijmegen en terug. Daarnaast is de pilot ‘hergebruik lege containers’ op de terminal Nijmegen opgestart. De resultaten van fase I zijn bemoedigend. Bij twee van de verladers die meewerken aan het programma, is door de bewustwording van de noodzakelijkheid van modal shift bereikt dat 62% van alle containers overgezet is naar de barge. Andere resultaten zijn herpositionering en hergebruik van lege containers in het achterland en een unieke toepassing van een (aangevraagde) douane-entrepot E status voor import containers, waarmee de barge zelfs een voorkeurspositie krijgt bij de selectie van de inland modaliteit.

In maart is fase II gestart. In deze fase staat de uitrol van de nieuwe manier van werken en hergebruik van containers op het programma. Dit gebeurt ook cross border naar Neuss in Duitsland en Basel in Zwitserland. In deze fase zal de grote modal shift naar barge en rail moeten gaan plaatsvinden.

Binnenkort gaat de website synchromodaliteit.nl (nu: www.synchromodaal.nl) online met informatie over Synchromodaal Transport, de pilots, cases en filmpjes.