• 14 april 2013

Human Capital Agenda

Human Capital Agenda

Human Capital Agenda 150 150 Topsector Logistiek

Een sleutelfactor voor het realiseren van de ambities van de Topsector Logistiek is human capital. Samen met het Innovatiecontract is er daarom een Human Capital Agenda opgesteld.

Naast het in kaart brengen van de kwantitatieve en kwalitatieve behoeftes de komende jaren voor instroom en uitstroom in onze sector op alle niveaus, richt de Human Capital Tafel zich momenteel op het inbedden van de innovatiethema’s in het reguliere beroepsonderwijs en het commerciële onderwijs (post experience) met extra aandacht voor het belang van techniek en ICT bij de jeugd.

De aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en de uitvoering van kennisdisseminatie vindt plaats door zogenaamde regionale “Kennis Distributie Centra”, landelijk gespreid, waarvan er inmiddels vijf van de zes zijn opgericht. Een uniek format, dat ook de noodzakelijke profilering van het onderwijs en het thematisch excelleren faciliteert. De spontane ontwikkeling van Regionale HCA agenda’s onderstrepen de gedragenheid van de landelijke visie van de Topsector Logistiek.